АРТЕМІВСЬКА МІСЬКА 18 СЕСІЯ 4 СКЛИКАННЯ Р I Ш Е Н Н Я :

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2004 № 4/13-415 “Про міський бюджет на 2005 рік”

Відповідно до ст. 52, ст.71, п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-III із внесеними до нього змінами, рішення Донецької обласної ради від 26.05.2005 №4/29-656 "Про внесення змін та доповнень в рішення обласної ради від 28.12.2004 №4/25-555 "Про обласний бюджет на 2005 рік"", враховуючи відхилення оцінки прогнозу надходжень до бюджету міста по платі за від відчуження майна комунальної власності територіальної громади, врахованого при затвердженні міського бюджету, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни в рішення міської ради від 29.12.2004 № 4/13-415 «Про міський бюджет на 2005 рік» із внесеними до нього рішеннями міської ради від 12.01.2005 №4/14-456, від 11.03.2005 № 4/15-460, від 27.04.2005 №4/17-517 змінами:
1.1. Пункт 1.1 рішення викласти в наступній редакції:
“1.1. Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2005 рік у сумі 72150,7 тис.грн., у тому числі: згідно рішення Донецької обласної ради від 28.12.2004 №4/25-555 ”Про обласний бюджет на 2005 рік ” із внесеними до нього змінами обсяг субвенцій з Державного бюджету на реалізацію програм соціального захисту населення в сумі 17726,9 тис.грн.; за рахунок дотації вирівнювання з Державного бюджету в сумі 11028,6 тис.грн.; за рахунок додаткової дотації з Державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ в сумі 1360,5 тис.грн.; коштів, що передаються до міського бюджету з бюджету міста Соледар у сумі 2066,6 тис.грн., коштів, що передаються до міського бюджету з бюджету міста Часів Яр у сумі 253,3 тис.грн. (додаток 4). Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 68097,4 тис.грн., спеціального фонду – 4053,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 1490,6 тис.грн. (додаток 1).”
1.2. В пункі 2 замінити:
1.2.1. цифри 69974,9 на цифри 72150,7
1.2.2. цифри 66736,9 на цифри 68097,4
1.2.3. цифри 3238 на цифри 4053,3
1.2.4. цифри 675,3 на цифри 1490,6
1.3. Пункт 3 доповнити абзацом 9 наступного змісту:
« додаткову дотацію з Державного бюджету місцевим бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій через нерівномірність мережі бюджетних установ в сумі 1360,5 тис.грн.
1.4. Внести наступні зміни в додаток 1 до рішення:
1.4.1. Збільшити планові призначення по коду функціональної класифікації доходів 41020600 «Додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій через нерівномірність мережі бюджетних установ» на суму 1360,5 тис.грн.
1.4.2. Збільшити планові призначення по коду функціональної класифікації доходів 31030000 «Надходження коштів від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності» на суму 815,3 тис.грн. 1.5. Внести наступні зміни в додаток 2:
1.5.1. Збільшити планові призначення спеціального фонду міського бюджету по коду функціональної класифікації видатків 010116 „Органи місцевого самоврядування” на суму 131,2 тис.грн.;
1.5.2. Збільшити планові призначення спеціального фонду міського бюджету по коду функціональної класифікації видатків 070000 „Освіта ” на суму 20,7 тис.грн.;
1.5.3. Збільшити планові призначення спеціального фонду міського бюджету по коду функціональної класифікації видатків 080000 „Охорона здоров’я ” на суму 107,8 тис.грн.;
1.5.4. Збільшити планові призначення спеціального фонду міського бюджету по коду функціональної класифікації видатків 110000 „Культура і мистецтво ” на суму 83,2 тис.грн.;
1.5.5. Збільшити планові призначення спеціального фонду міського бюджету по коду функціональної класифікації видатків 130000 „Фізична культура і спорт ” на суму 4,2 тис.грн.;
1.5.6. Збільшити планові призначення спеціального фонду міського бюджету по коду функціональної класифікації видатків 091204 „Територіальні центри та відділення соціальної допомоги на дому” на суму 4,2 тис.грн.;
1.5.7. Збільшити планові призначення спеціального фонду міського бюджету по коду функціональної класифікації видатків 150100 „Будівництво ” на суму 80,0 тис.грн.;
1.5.8. Збільшити планові призначення спеціального фонду міського бюджету по коду функціональної класифікації видатків 150202 „ Розробка схем та проектних рішень масового застосування” на суму 63,0 тис.грн.;
1.5.9. Збільшити планові призначення спеціального фонду міського бюджету по коду функціональної класифікації видатків 180409 „Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності ” на суму 51,0 тис.грн.;
1.6. Внести наступні зміни в додаток 3 збільшивши планові призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету:
1.6.1. Артемівській міській раді (Гуменюк) по спеціальному фонду міського бюджету на суму 311,1 тис.грн. в тому числі:
- по коду функціональної класифікації видатків 010116 „Органи місцевого самоврядування” на суму 105,3 тис.грн.;
- по коду функціональної класифікації видатків 080000 „Охорона здоров’я (центральна районна лікарня)” на суму 107,8 тис.грн.;
- по коду функціональної класифікації видатків 150100 „ Будівництво” на суму 50,0 тис.грн.;
- по коду функціональної класифікації видатків 180409 „ Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності ” на суму 48,0 тис.грн.;
1.6.2. Відділу освіти міської ради (Коліно) по спеціальному фонду міського бюджету на суму 20,7 тис.грн. в тому числі:
- по коду функціональної класифікації видатків 070000 „Освіта” на суму 20,7 тис.грн.;
1.6.3. Відділу освіти міської ради (Коліно) по загальному фонду міського бюджету на суму 1255,5 тис.грн. в тому числі:
- по коду функціональної класифікації видатків 070000 „Освіта” на суму 1255,5 тис.грн.;
1.6.4. Відділу культури міської ради (Кравченко) по спеціальному фонду міського бюджету на суму 83,2 тис.грн. в тому числі:
- по коду функціональної класифікації видатків 110000 „Культура і мистецтво” на суму 83,2 тис.грн.;
1.6.5. Відділу комунального господарства міської ради (Гончаров) по спеціальному фонду міського бюджету на суму 303,8 тис.грн. в тому числі:
- по коду функціональної класифікації видатків 010116 „Органи місцевого самоврядування” на суму 0,8 тис.грн.;
- по коду функціональної класифікації видатків 150100 „Будівництво ” на суму 300,0 тис.грн.;
- по коду функціональної класифікації видатків 180409 „ Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності ” на суму 3,0 тис.грн.;
1.6.6. Комітету з фізичної культури і спорту міської ради (Лис) по спеціальному фонду міського бюджету на суму 4,2 тис.грн. в тому числі:
- по коду функціональної класифікації видатків 130000 „Фізична культура і спорт” на суму 4,2 тис.грн.;
1.6.7. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Тишанінова) по спеціальному фонду міського бюджету на суму 25,1 тис.грн. в тому числі:
- по коду функціональної класифікації видатків 010116 „Органи місцевого самоврядування” на суму 20,9 тис.грн.;
- по коду функціональної класифікації видатків 091204 Територіальні центри та відділення соціальної допомоги на дому ” на суму 4,2 тис.грн.;
1.6.8. Фінансовому управлінню міської ради (Чернікова) по спеціальному фонду міського бюджету на суму 4,2 тис.грн. в тому числі:
- по коду функціональної класифікації видатків 010116 „Органи місцевого самоврядування” на суму 4,2 тис.грн.;
1.6.9. Фінансовому управлінню міської ради (Чернікова) по загальному фонду міського бюджету на суму 105,0 тис.грн. в тому числі:
- по коду функціональної класифікації видатків 250313 „Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ” на суму 105,0 тис.грн.;
1.6.10. Управлінню архітектури і містобудування міської ради (Кузьменко) по спеціальному фонду міського бюджету на суму 63,0 тис.грн. в тому числі по коду функціональної класифікації видатків 150202 "Розробка схем та проектних рішень масового застосування" на суму 63,0 тис.грн.;
2. Додатки 1,2,3 до рішення міської ради від 29.12.2004 № 4/13-415 “Про міський бюджет на 2005 рік” викласти в новій редакції (додаються).
3. Організаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Гірчак).

Міський голова О.О.РЕВА

Додатки: скачати