Новая версия сайта расположена по адресу http://artemrada.gov.ua

Поиск
Пользовательского поиска


Меню:
· О городе
· История города
· Регуляторная
политика

· Бюджет города
· Паспорт города
· Управления и отделы
· План работы городского совета
· Совещательные органы
· городской Общественный совет
· Программа развития города
· Экономика города
· Предприятия
· Ком. собственность
· Землеустройство
· Квартирный учет
· Образование
· Культура
· Туризм
· Молодёжная политика
· Транспорт
· Мониторинг цен
· Тендеры
· Соледар
· Часов Яр
· Вакансии
· Государственный реестр избирателей
· Прием граждан
· Новости


Адміністративні послуги
· Платні послуги
· Безоплатні послуги


Наш баннер


Предпринимательство
·Государственная регистрация
· Разрешительная система
· Поддержка предпринимательства
· Артемовский городской фонд поддержки предпринимательства
· Оголошення та повідомлення


Нормативные документы
· Распоряжения ОГА
· Решения городского совета и его исполнительного комитета


Здравоохранение
·Остановим туберкулез


Бахмутский ярмарок
·Историческая справка


Архивные документы
·Голодомор
·Афганистан
·Великая Отечественная Война
·Список ліквідованих підприємств


Городской Совет:
· Депутаты
· Регламент


Библиотека
·Артемовск в интернет
·Артемовск литературный
·Літопис міста


Предлагаем посетить: 

Комунальна організація «Артемівський фонд підтримки підприємництва»


В сучасному світі з урахуванням ринкових відносин людині, яка вирішила стати підприємцем або вже працює на підприємницькій ниві, у деяких питаннях ведення бізнесу виникають питання, прості чи доволі складні.

В цей час при наявності глобальної інформаційної мережі Інтернету будь яка інформація стає доступною. Але не завжди потрібна інформація знаходиться швидко, якісно і той час, коли вона саме потрібна.

Вірогідно, виходом в цій ситуації була б наявність «універсального спеціаліста», але, нажаль, така людина не існує. Таким чином, підприємцю потрібно звертатися до різних установ та інстанцій, до різних людей, які можуть надати відповідну допомогу у ситуації, яка виникла.

У зв’язку із с внесеними змінами до програми розвитку малого підприємства в м. Артемівськ було визначено приоритетне направлення роботи на 2007-08 роки – це створення Фонду підтримки підприємництва. Необхідність створення цього фонду також розглядалося як підприємцями, які вже займаються певний час справою на території м. Артемівська, так і тими, хто вперше відкрив свою особисту справу. За результатами даних соціологічного опитування весь спектр СПД потребує надання допомоги у вигляді консультативної допомоги різного характеру та якості.

Комунальна організація «Артемівський фонд підтримки підприємництва» була створена рішенням Артемівської міської ради від 25.06.2008 року № 5/31-667 у відповідності до законів України «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про місцеве самоуправління в Україні» та не є прибутковою.

Засновниками Фонду є:
- Артемівська міська рада;
- Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області».

  У своїй діяльності наш Фонд має наступні цілі:
 1. Реалізація на місцевому рівні державної політики з питань розвитку та фінансової підтримки підприємництва, ефективне використання її можливостей в соціально-економічному розвитку міста.
 2. Об’єднання фінансово-економічного потенціалу Засновників для розробки та запровадження програм і проектів, які направлені на всебічний розвиток і підвищення ефективності підприємницької діяльності.
 3. Розробка і реалізація місцевих програм, які направлені на зменшення соціального напруження за рахунок створення благоприємних умов для залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених категорій населення – безробітних, звільнених до запасу військовослужбовців, молоді, жінок, інвалідів и др., підтримка існуючих і створення нових робочих місць.
 4. Створення умов, які б допомагали виконанню державних, регіональних і місцевих програм і проектів, спрямованих на розвиток підприємництва в місті.
 5. Сприяння використанню суб’єктами малого підприємства державних та недержавних фінансових, матеріально-технічних і інформаційних ресурсів міста.
 6. Організація і проведення освітніх заходів, тренінгів і семінарів, консультування суб’єктів підприємницької діяльності.
 7. Надання допомоги на підставі залучення інвестицій сучасної інфраструктури виробництва в різних секторах економіки.
  В рамках Фонду підтримки підприємництва Ви можете:
 1. отримати консультації спеціалістів:
  • юриста;
  • податкової інспекції;
  • економіста.
 2. підвищити свою освіту з:
  • правових аспектів ведення бізнесу;
  • з питань захисту прав підприємців;
  • законодавчим питанням ведення бізнесу;
 3. отримати додаткове навчання за допомогою:
  • тренінгів;
  • тематичних семінарів (підготовка за запитами підприємців із запрошенням відповідних спеціалістів).
 4. отримати фінансову допомогу Регіонального Фонду підтримки підприємництва.
 5. отримати вичерпну й повну інформацію з питань, які Вас цікавлять.

 6. Ми будемо раді бачити Вас в якості учасника Артемівського Фонду підтримки підприємництва та сподіваємося на плодотворну співпрацю й взаємну підтримку!

  Щодо участі у Фонді


  Учасником Фонду можуть бути громадяни, суб’єкти господарювання – фізичні особи - підприємці, юридичні особи, як комерційні, так і некомерційні, їх об’єднання та інші особи, громадські організації, а також районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, які підтримують статутні вимоги і завдання Фонду, визнають суспільну корисність статутної мети Фонду і приймають участь у поповненні майна і коштів Фонду.

  Вступаючи до складу Учасників Фонду, особа набуває статусу Учасника Комунальної організації „Артемівський міський фонд підтримки підприємництва”.

  Як сплачувати членські внески до Фонду


   Кожен учасник Фонду зобов’язаний сплачувати членські внески:
  1. Вступні членські внески сплачуються одноразово при прийнятті до складу учасників Фонду:
   Учасник
   Вступний внесок
   Квартальний внесок
   Річний внесок за 4 квартали
   Загальна сума внеску за рік
   Громадянин17,0017,0068,0085,00
   Фізична особа - підприємець51,0051,00204,00255,00
   Юридична особа170,00170,00680,00850,00
   Громадські організації85,0085,00340,00425,00
   Органи місцевого самоуправління340,00340,001360,001700,00

  2. Члени Фонду у разі отримання зворотної фінансової допомоги згідно з рішенням Наглядової ради Фонду сплачують членський внесок на розвиток Фонду у розмірі 12 % (дванадцять) річних від суми фінансової допомоги.
  3. Всі внески перераховуються на рахунок Фонду та не підлягають поверненню.
  4. Участь у Фонді ґрунтується на праві добровільного вступу і безперешкодного виходу із складу Учасників Фонду.
  5. Учасник Фонду не набуває майнових прав.

  Порядок сплати членських внесків

  Особа, яка прийнята до Фонду укладає з ним Договір про вступ Учасника до Фонду.

  Вступні членські внески сплачуються протягом 5 (п`ять) банківських днів з моменту підписання договору про вступ Учасника до Фонду.

  Щорічний членський внесок може бути сплачено як одноразово, так і щоквартально рівними частками, але не пізніше останнього робочого дня місяця кварталу на протязі перебування членом Фонду.

  Розмір членського внеску на розвиток Фонду визначається окремим Договором та сплачується протягом 5 (п`ять) банківських днів з моменту підписання договору.

  Господарські відношення між Учасником та Фондом ґрунтуються на договірних засадах.

  Порядок сплати членських внесків

   Особи, які бажають вступити до Фонду подають директору Фонду наступні документи:
  • заяву встановленого зразка;
  • анкету Учасника Фонду;
  • копію свідоцтва про державну реєстрацію;
  • копію платіжного доручення про сплату вступного членського внеску.


  Заява розглядається директором Фонду протягом 7 календарних днів. Результати повідомляються кандидату в Учасники у письмовій формі.

  Автоматично з набуттям статусу Учасника Фонду, особа набуває пільг, передбачених договором про вступ Учасника до Фонду.

  Права та обов’язки Учасника

   Учасник має право:
  1. Приймати участь у реалізації статутної діяльності та завдань Фонду.
  2. Отримувати інформацію про діяльність Фонду та вносити пропозиції стосовно діяльності Фонду у встановленому порядку.
  3. Приймати участь у програмах, проектах та заходах, семінарах, тренінгах, які організовує і проводить Фонд.
  4. Приймати участь у діяльності Фонду шляхом внесення майнових та немайнових внесків, допомагаючи у розробці реалізації програм і проектів Фонду, виконанню окремих його завдань та інше; вносити до Фонду добровільні та благодійні внески та пожертвування, як у грошовій так і у натуральній формі, безповоротну фінансову допомогу, які йдуть на розвиток Фонду, або можуть мати цільовий характер.
  5. Укладати з Фондом цивільно–правові (господарсько–правові) угоди.
  6. Отримувати підтримку згідно законодавства України з вирішення питань, які виникли при здійсненні підприємницької діяльності.
  7. Отримувати у Фонді фінансову підтримку відповідно з діючими Положеннями про Наглядову раду Фонду та Інвестиційну раду Фонду.
  8. Звернутись до Фонду за консультаціями в отриманні допомоги, часткової сплати відсотків по кредитах, одержаних в інших фінансових установах, компенсації лізингових платежів лізингоодержувачам за передбаченими відповідними програмами, напрямками, у відповідності із вимогами чинного законодавства.
  9. Вносити на розгляд Координаційної ради з питань підприємництва на території Артемівської міської ради та Координаційної ради з питань підприємництва при Донецькій обласній державній адміністрації пропозиції та проблемні питання, які виникли при здійсненні підприємницької діяльності.
  10. Розміщувати інформацію про свою діяльність (послуги) на веб–сайті Державної організації „Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області” та веб-сторінці Комунальної організації „Артемівський міський фонд підтримки підприємництва”.
  11. Отримувати інформаційні видання Державної організації „Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області” та Комунальної організації „Артемівський міський фонд підтримки підприємництва”.
  12. Вийти в установленому порядку з Фонду.
  13. Учасник зобов’язаний своєчасно сплачувати членські внески.


  Порядок виходу Учасника з Фонду

  Вихід Учасника з Фонду може здійснюватись у добровільному порядку шляхом надання директору Фонду письмової заяви про вихід з Учасників.

  У разі несплати Учасником Фонду членських внесків протягом 2-х (двох) кварталів він автоматично виключається зі складу Учасників Фонду.

   Учасник Фонду може бути виключений директором Фонду зі складу Учасників Фонду у разі:
  • недотримання Положення про Учасників, укладених договорів між Учасником та Фондом;
  • недотримання ділової етики та зобов’язань.


  У випадку виходу або виключення зі складу Учасників Фонду колишній Учасник Фонду перестає користуватися статусом Учасника Фонду.

  У разі виключення або виходу Учасника сплачені внески не підлягають поверненню.

  Фонд не відповідає по зобов’язанням свого Учасника, а останній по зобов’язанням Фонду.

  Заява на вступ до Фонду

  Зразки анкет учасника Артемівського міського фонду підтримки підприємництва

  Інформація стосовно діяльності Фонду за 2008 рік

  Артемівський фонд підтримки підприємництва почав своє існування з червня 2008 року. Але за цей короткий час Комунальною організацією була проведена робота стосовно підтримки підприємців нашого міста та району.

  Діяльність Фонду охвачує декілька сфер співпраці з підприємцями. Насамперед, це допомога вже існуючим підприємцям у розробці та впровадженні їх діяльності по розширенню бізнесу та залученню додаткових коштів для цього. Таким чином було надано допомогу у розробці бізнес-планів шести підприємцям міста за різним направленням у сфері бізнесу та розроблено два бізнес плани за такими напрямками:
  • „Організація служби таксі у місті Артемівську”.
  • „Організація вантажоперевезення для сільського господарства”.


  Результатом такої співпраці було те, що обидва проекти запропоновані на розгляд регіонального конкурсу „Кращій бізнес-проект” в рамках реалізації Програми по частковому відшкодуванню відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів на території Донецької області та розпорядження голови Донецької обласної адміністрації.

  Бізнес без навчання та застосування нових методів, методик та засобів не може розвиватися, тому потрібне навчання як самих підприємців, так і найманих ними на роботу працівників. Тому й Фонд ставить своєю ціллю надання освітньо-просвітницької допомоги всім верствам підприємців. Таким чином, Фондом було організовано та проведено семінар на тему: „Франчайзинг – як метод ведення стабільного бізнесу”.

  Фонд як організація, яка надає послуги підприємцям, повинна сама розвиватися. Тому спеціалісти Фонду намагаються самі знайомитися з нововведеннями та розробками, які напрацьовуються в світі бізнесу та економіки провідними спеціалістами. На протязі року спеціалістами Фонду було прийнято участь у конференціях та семінарах на рівні області за наступними темами:
  1. „Розвиток жіночого підприємництва в Донецькій області – шанси та ризики”
  2. „Малий бізнес –майбутнє економічного розвитку України”
  3. „Регуляторна політика органів місцевого самоврядування і розвиток підприємництва”

  Фонду як організації, яка намагається всесторонньо охвачувати діяльність, необхідне спілкування з метою обміну досвідом та розробкою інших направлень своєї діяльності з іншими установами та організаціями як міста, так і області. Тому Фонд прийняв участь в презентаціях ДГОО „Альянс” нових програм, направлених на роботу з молоддю, жінками-підприємцями.

  До сфери діяльності Фонду належить пропаганда підприємницької діяльності з метою її поширення та переорієнтації до тих галузей, які необхідні на території Артемівської громади. Тому Фонд брав участь в засіданнях комісії з питання надання одноразової допомоги з безробіття для відкриття підприємницької діяльності, які проводилися при Артемівському міському центрі зайнятості.

  Діяльність Фонду обмежена не лише роботою. Також і свята ми поважаємо, які присвячено нелегкій праці підприємців. Тому 4 вересня 2008 року сумісно з організаціями та установами міста було проведено круглий стіл, присвячений Дню підприємця. У підготовці до святкування та нагородження підприємців міста та району прийняли участь Артемівська міська рада на чолі з міським головою Ревою Олексієм Олександровичем, начальник відділу з питань регуляторної політики та підприємництва Жученко Ірина Валеріївна, начальник відділу торгівлі, громадського харчування, побутових і платних послуг Бурма Ірина Олександрівна, керуючий Відділенням у м. Артемівську Донецької торгово-промислової палати Хизуненко Ірина Олександрівна, представниками Артемівської райдержадміністрації, керівник Артемівського відділення Горлівської філії „Приват Банка” Хмельницька Надія Костянтинівна та керівник Артемівського відділення ДОФ АКБ «Укрсоцбанк” Ісікова Ніна Миколаївна, начальник Артемівської ОДПІ Басов Євген Васильович.

  Таким чином, діяльність Фонду для підприємців міста не тільки потрібна, а й повинна мати більш широкий спектр охвату. Тому для покращення роботи Фонду потрібне залучення додаткових коштів за рахунок членських внесків. Потрібна додаткова техніка, спеціалісти, які б могли в більш короткі строки надавати всю потрібну для підприємців своєчасну та об’ємну допомогу.

Звіти
Звіт за 1 півріччя 2009р.cкачати
[ Назад ]

 
А так же:
· Важные новости
· Главная
· База документов
· Темы новостей
· Голосования
· Галерея


Налоговая информирует
·Налоговый кодекс
·Статьи
·Горячая линия
·Налоговый календарь
·Графік прийому
·Адміністративні послуги


Вход...
Пожалуйста зарегистрируйтесь. После этого вам откроются новые возможности портала или зайдите здесь
Ник
Пароль


Последние новости:
· Новий сайт Артемівської міської ради
· Практичний підхід до створення бренду міста
· Заседание исполнительного комитета Артемовского го...
· Зарегистрирована общественная организация
· Знаменательные даты


Онлайн
Сейчас онлайн: 0
Пользователи: 0
Анонимных: 0


Статистика


Вы можете:
Сделать домашней
В избранное Написать нам


Сайт городского головы l Исполнительный аппарат l Решения городского совета l Депутаты IV созыва

Администрация сайта за орфографические ошибки при размещении предоставленной информации ответственности не несёт.

Designed by Artemivsk-Rada

Затраченное время на генерацию страницы: 0.0299 сек.