Заголовок: КОНКУРС
ОБ’ЯВА ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ
щодо визначення робочого органу з підготовки матеріалів для забезпечення проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Артемівську
Замовник:
Артемівська міська рада.

Умови конкурсу:
 1. Конкурс з визначення робочого органу з підготовки матеріалів для забезпечення проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Артемівську проводиться з метою визначення на конкурсних засадах підприємства ( організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників (далі робочого органу), на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Артемівську, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів, та інших матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником-переможцем конкурсу.
 2. Конкурс є відкритим для усіх претендентів. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації) , які відповідають вимогам , що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» (мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень).
 3. Не допускаються до участі у конкурсі підприємства (організації), які:
  • надають послуги з перевезень;
  • провадять діяльність на ринку транспортних послуг;
  • представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;
  • визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію,як суб’єкта підприємницької діяльності;
  • подали на участь у конкурсі, неправильно оформлені документи, або такі що містять недостовірну інформацію, чи документи.
 4. Для участі у конкурсі претендент подає комітету такі документи:
  • заяву на участь у конкурсі встановленого зразку (заяви приймаються комітетом протягом 30 днів після опублікування оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації);
  • нотаріально завірену копію Статуту (Положення) підприємства (організації);
  • документ, що підтверджує досвід роботи фахівців не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;
  • конкурсні пропозиції, а саме: перелік, пропонуємих до розробки документів та пропозиції щодо їх вартості; при наявності примірники документів, які претендент пропонує до розробки та інші.
  За роз’ясненнями щодо оформлення документів на участь у конкурсі або щодо умов конкурсу, претендент має право звернутися у письмовій формі до комітету, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання документів на участь у конкурсі.
 5. Конкурс проводиться комітетом не раніше ніж через 30 днів після опублікування оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації.
 6. Визначення переможця конкурсу здійснюється комітетом. Переможцем у конкурсі стає претендент, який за оцінкою комітету відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити якісну розробку документів та який запропонував найбільш вигідну вартість, пропонуємих до розробки документів. Рішення про результати конкурсу приймається комітетом на закритому засіданні у присутності не менш половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комітету. Переможець оголошується на відкритому засіданні комітету з запрошенням усіх претендентів. Рішення комітету щодо визначення переможця конкурсу оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комітету та надсилається переможцю конкурсу та іншим учасникам конкурсу (на запит).
 7. З переможцем конкурсу Організатор укладає договір про виконання функцій робочого органу та розробку необхідної документації.

Заява на участь у конкурсі приймається за адресою:
84500, м. Артемівськ, вул. Артема 40, відділ енергетики, транспорту та зв’язку Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради.

Тел. для довідок
44-02-89.
Отправлено admin в
© http://artemivsk-rada.gov.ua